Brusella

admin

Brusella insanlarda da görülen bir hayvan hastalığıdır. Ülkemizde hem sığırlarda hem de koyun keçilerde yaygın olarak görülen Brusella, hayvan ve insan sağlığı üzerinde göz ardı edilemeyecek kadar büyük tehlikeler oluşturur. Temas veya çevresel yolla bulaşır Brusella melitensis keçi ue koyunlarda, Brusella abortus sığırlarda hastalık oluşturur. Genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas ueya onların akıntıları/atıklarıyla bulaşır. Atık yavru zarları ve sıvıları, yavru atmış veya doğum yapmış enfekte bir hayvanın vaginal akıntıları çok fazla sayıda enfeksiyöz Brusella mikroorganizması barındırır. Süt, idrar, dışkı da bakterilerin yayılma kaynağıdır. Anneden yavruya geçer Enfekte boğa ve koçların spermlerinde de etken bulunur ve çiftleşme yoluyla bulaşır. Ayrıca enfekte annelerden yavrularına, anne karnında veya doğum sonrası enfekte ağız sütü ya da enfekte diğer hayvanların sütüyle beslenme sonucu bulaşma görülebilir. Risk altındaki meslekler Hasta hayvan vaginal akıntıları, atık yavru zarları ve sıvıları yüzünden Brusella bulaşabilir. Bu sebeple hastalığa yakalanan insanlar çoğunlukla veteriner hekimler, hayvan yetiştiricileri, çoban, sütçü, peynirci veya mezbaha çalışanı gibi hayvan ve hayvan ürünleriyle yakın temasta bulunan insanlardır. İnsanlara bulaşma İnsandan insana bulaşma ya çok seyrek görülür ya da hiç görülmez. Yaralı deriden veya ağızdan alınan mikroorganizma önce en yakın lenf yumrularına, oradan kana geçerek kemik iliğine, eklemlere, sinirlere, beyine ve cinsel organlara yerleşerek hastalık oluşturmaya başlar. İnsanlarda hastalık belirtilerinin görülmesi halinde hemen doktora başvurulmalıdır. Gıda güvenliği açısından önemi Çiğ süt ue çiğ sütten yapılan peynir, tereyağı, krema, dondurma gibi süt ürünlerinin tüketilmesi hastalık için önemli bir risk faktörüdür. Bundan dolayı ısıl işlemin uygulanmadığı, kötü temizlik şartları altın da hazırlanan, kaynağı belirli olmayan süt ve süt ürünlerini tüketmeyiniz.

Hastalıkla mücadelede yeni adım Brusellayla mücadelenin temelini aşılama ue hastalığa yakalanmış hayvanların itlaf ue imhası oluşturur. Bakanlığımızca 2012 yılında Brusella ile mücadele stratejisi değiştirilerek deri altı aşılar yerine göze damla şeklinde aşı uygulanmasını getiren “Brusellaıun Konjuktiual Aşı İle Kontrol ve Eradikasyon Projesi” uygulanmaya başlanmıştır. Proje gereği B. abortus konjuktival aşısı tüm dişi sığırlar, B. melitensis konjuktiual aşısı ise tüm dişi koyun ve keçiler ile damızlık erkek koyun ue keçilere uygulanır. Proje gereği yapılan aşılamalarla sığır, koyun ue keçilerde hastalık oranı öncelikle %1’in altına çekilecek, sonra hayvanlar test edilecek, hasta olanlar kesime seuk edilerek hastalığın eradikasyonu sağlanacaktır. Atık yapan hayvanların bulunduğu işletmelerde yapılan bakteriyolojik teşhis sonucunda pozitif çıkan hayvanlar için sahiplerine tazminat ödenir. Hastalık yoksa, destekleme var Hem hayvan sağlığının korunması hem de halk sağlığının güvence altına alınması amacıyla süt sığırı işletmelerinde bulunan sığırlar sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları açısından kontrol edilir ve hastalık tespit edilmeyen işletmeler sertifikalandırılarak, işletme sahiplerine hayvan başına “Hastalıktan Ari İşletme Destekleme” ödemesi yapılır.

kaynak:tarimorman.gov.tr

Next Post

HUBUBAT, BAKLAGİLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LİSANSLI DEPO TEBLİĞİ

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, standartları belirlenen ürünün emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ürünün depolanacağı lisanslı depolarda bulunması gereken asgari niteliklere ve depolama hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile lisanslı depoculuk faaliyetlerine […]