ERTELEME DUYURUSU

admin

BİLİNDİĞİ ÜZERE TÜM DÜNYADA ETKİLİ OLAN KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI KAPSAMINDA DEVLETİMİZİN ALMIŞ OLDUĞU  ACİL TEDBİRLER UYGULANMAYA BAŞLAMIŞTIR. KONYA VALİLİĞİ İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜNÜN İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZIN  16.03.2020 TARİH VE B5361 SAYILI CORON VİRÜS TEDBİRLERİ KONULU  YAZISINA İSTİNADEN 28.03.2020 TARİHİNDE YAPILMASI GEREKEN GENEL KURULUMUZ İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR. YENİ YAPILACAK GENEL KURUL […]

HUBUBAT, BAKLAGİLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LİSANSLI DEPO TEBLİĞİ

admin

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, standartları belirlenen ürünün emniyetli ve sağlıklı koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ürünün depolanacağı lisanslı depolarda bulunması gereken asgari niteliklere ve depolama hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile lisanslı depoculuk faaliyetlerine […]

Brusella

admin

Brusella insanlarda da görülen bir hayvan hastalığıdır. Ülkemizde hem sığırlarda hem de koyun keçilerde yaygın olarak görülen Brusella, hayvan ve insan sağlığı üzerinde göz ardı edilemeyecek kadar büyük tehlikeler oluşturur. Temas veya çevresel yolla bulaşır Brusella melitensis keçi ue koyunlarda, Brusella abortus sığırlarda hastalık oluşturur. Genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas […]

VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

admin

Kanun No. 5996 Kabul Tarihi: 11/6/2010 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır. Kapsam […]