SIĞIR VEBASI

admin

Sığır vebası (Rinderpest, Malkıran ya da Çor), viral bir sığır hastalığı. Son derece ölümcül ve bulaşıcı bir hastalıktır. Hayvanlarda sindirim kanalı mukozasında şiddetli ülseratif ve hemorajik lezyonlarla karakterizedir. Hastalık genel durgunluk, bitkinlik, halsizlik, iştahsızlık, yüksek ateş, gözyaşı, burun akıntısı ve salya akıntısı gibi belirtilerle birden ortaya çıkar. 3 gün içinde bütün sindirim kanalında şiddetli […]

MAVİ DİL HASTALIĞI

admin

Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.[2] Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir. Hastalığın etkeni, Reoviridea familyasından […]

Brusella

admin

Brusella insanlarda da görülen bir hayvan hastalığıdır. Ülkemizde hem sığırlarda hem de koyun keçilerde yaygın olarak görülen Brusella, hayvan ve insan sağlığı üzerinde göz ardı edilemeyecek kadar büyük tehlikeler oluşturur. Temas veya çevresel yolla bulaşır Brusella melitensis keçi ue koyunlarda, Brusella abortus sığırlarda hastalık oluşturur. Genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas […]

KUŞ GRIBI

admin

(Avian İnfluenza , Tavuk Vebası, Pestis Avium, Bird Flu) Kuş gribi, evcil ve yabani kanatlılar ile memeli hayvanların çoğunda solunum ve sindirim sistemine ait belirtiler gösteren, ölümle sonuçlanan çok bulaşıcı bir hastalıktır. Hasta tavuklarda yüksek bulaşıcılığı olan bu hastalık ilk kez 1878 yılında İtalya’da tespit edilmiş ve “tavuk vebası” olarak […]

HAYVANLARDA TUBERKULOZ

admin

Hayvanlarda Tüberküloz, zoonoz bir hastalıktır insanlarda da görülmektedir. Özellikler hayvanların Akciğer ve dokularında oluşan kronik ve bulaşıcı bir hastalık enfeksiyon hastalığıdır. Tüberküloz evcil hayvanlar arasında çok yaygın olan tüberküloz besicilik yapılan alanlarda sığırlarda çok görülmektedir. Bu tüberkülozun etkeni olarak mycobacterium bovis bilinir. Hareketsiz ve pozitif olarak bilinen bu canlıların 1,5-4 […]

KUDUZ

admin

Kuduz, Rabies ya da Lyssa. Merkezi sinir sistemini ağır şekilde tutan viral bir zoonoz (insanlara hayvanlardan geçen hastalık).Bugün bile insanlarda ölüme sebep olmaktadır. Etkeni, Rhabdoviruslar grubundan RNA’lı Lyssavirus genusundan bir rhabdovirus’tur. Kuduz hayvanlarınınsalyasında bulunur ve genellikle ısırma suretiyle bulaşır.Tabii konakçısı olan yarasanın, yağ dokusu ve tükürük bezinde bulunur. Bütün memelilerde koruyucu tedbirler alınmazsa hemen daima öldürücüdür. Tabii konakçısı olan […]

ŞAP HASTALIĞI

admin

Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır. Hastalığın mortalitesi düşük olmasına karşın yüksek morbiditeye sahiptir. Bu […]

İHBARI ZORUNLU HASTALIKLAR

admin

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: İHBARI MECBURİ HAYVAN HASTALIKLARI VE BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan hastalıklarının eradikasyonu ve/veya profilaksisi konusundaki çalışmalarla ilgili özel hükümler hariç olmak üzere, ihbarı mecburi hayvan hastalıklarının çıkışı ve son mihrakın eradikasyonundan sonra bu hastalıklara ilişkin olarak getirilen kısıtlamaların […]