KUDUZ

admin

Kuduz, Rabies ya da Lyssa. Merkezi sinir sistemini ağır şekilde tutan viral bir zoonoz (insanlara hayvanlardan geçen hastalık).Bugün bile insanlarda ölüme sebep olmaktadır. Etkeni, Rhabdoviruslar grubundan RNA’lı Lyssavirus genusundan bir rhabdovirus’tur. Kuduz hayvanlarınınsalyasında bulunur ve genellikle ısırma suretiyle bulaşır.Tabii konakçısı olan yarasanın, yağ dokusu ve tükürük bezinde bulunur. Bütün memelilerde koruyucu tedbirler alınmazsa hemen daima öldürücüdür. Tabii konakçısı olan […]

ŞAP HASTALIĞI

admin

Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır. Hastalığın mortalitesi düşük olmasına karşın yüksek morbiditeye sahiptir. Bu […]

SUSUZ TARIM

admin

Çukurova Üniversitesi’nden bilim insanları, kuraklık tehlikesine karşı, suya ihtiyaç duymayan domates ve kavun türü geliştirdi.Küresel ısınma ve çeşitli faktörler neticesinde yağışların azalması ve su kaynaklarının tükenmesi karşısında, tarımda oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bilimsel çalışmalar yapan Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Daşgan, susuz ve çok […]

İHBARI ZORUNLU HASTALIKLAR

admin

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: İHBARI MECBURİ HAYVAN HASTALIKLARI VE BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan hastalıklarının eradikasyonu ve/veya profilaksisi konusundaki çalışmalarla ilgili özel hükümler hariç olmak üzere, ihbarı mecburi hayvan hastalıklarının çıkışı ve son mihrakın eradikasyonundan sonra bu hastalıklara ilişkin olarak getirilen kısıtlamaların […]